Ensenyaments Professionals 1ª convocatòria

Inscripció telemàtica Ensenyaments Professionals: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074

1 de juny a les 9:00 del matí al 9 de juny de 2020 a les 15 hores

Llistes provisionals: 15 de juny de 2020

Llistes definitives: 19 de juny de 2020

Realització de les proves: 1 al 10 de juliol de 2020

cooperativadeinformaticos